چهارشنبه 6 مرداد 1400  

کارگاه آموزش

1395/3/21 جمعه

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از اعضای بسیج جامعه پزشکی.

.
·        بسیج جامعه‌ی علمی، تبلور سازگاری ذاتی و شکوفایی متقابل علم و ایمان است.
·        بسیج از بازوان قدرتمندی است که پرچم اسلام را با وجود همه‌ی توطئه‌های دشمنان، همچنان در این کشور برافراشته نگهداشته است.
·        این‌گونه مجموعه‌ها سازگاری دین و علم را در عمل ثابت می‌کنند و نشان می‌دهند که علم و ایمان می‌توانند به شکوفایی یک‌دیگر کمک کنند.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر